Nyomtat   -   www.veml.hu

Veszprémi Történelmi Szalon 4.
2011-09-09 13:19

Bokréta - Tűz - Megújulás
 Az építészet – megfagyott muzsika. Ezzel a felütéssel kezdődött a SZALON szeptember 15-i, negyedik összejövetele, melynek témáját a veszprémi Megyeház históriája képezte. A levéltárunk nagytermét megtöltő közönség előtt két vendégünk: dr. Balassa László építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, városunk ismert személyisége és Debreczenyi János építés- és beruházásszervező, az 1980-as évekbeli megyeházrekonstrukció levezénylője – később Veszprém polgármestere – beszélt a Megyeház múltjáról, felújításának történetéről, egyes eseményeiről, az épület építészeti kvalitásairól és szerepéről a város építészeti értékeinek elmélyítésében és infrastruktúrájának fejlődésében. 

  A Megyeházat jól ismerő két szakember érzékletesen avatta be hallgatóságát mondandójába, melyet a SZALON közönsége is számos hozzászólással egészített ki. Bebizonyosodott ezúttal is, hogy mindannyiunknak, minden veszprémi polgárnak megvan a maga Megyeház-képe, amelyet egymással megismertetve, kölcsönösen gazdagodunk. De hát, ha igaz, éppen erre való egy SZALON.

 Megállapíthattuk: egy középület a társadalom számára igazán akkor értékes, ha felépítése, szerkezete praktikusan megfelel funkciójának, és ez küllemén és városképi megjelenésén is hitelesen kifejeződik. Akkor, ha építészeti megvalósulása, berendezése és felszereltsége mindent megad a benne dolgozóknak a jó munkavégzéshez, mivel ez a záloga a hivatal célszerű működésének és így a nagyközönség megelégedésének. 

 Debreczenyi János végkövetkeztetésként a munka szeretetére, a jó szakemberek iránti töretlen igényre, a szakértelem feltétlen megbecsülésére mutatott rá. Erre minden működő társadalomban szükség lenne, hiszen ez erkölcs és emberi tartás dolga. Ugyanezt vonhattuk le a Balassa úr által elmondottakból is, különös tekintettel arra, hogy ő a város építészeti értékeit feltáró és feldolgozó műemléki topográfia szíve és motorja; ez a hatalmas munka a közeljövőben várhatólag új lendületet vesz, hallunk még róla.

 Az építészet – megfagyott muzsika. Nem véletlen hát, hogy a SZALON veszprémi épületről folyó beszélgetését veszprémi zeneszó: Charpentier Te Deumának részletei fogták keretbe Veszprém Város Vegyeskarának nagylemezéről. A közönség soraiban feltűnt a hírneves kórus több tagja is. Szintén örvendetes, hogy ezúttal számos mérnök és műszaki ember is eljött a SZALONBA. 

 A veszprémi Megyeházat 1887-ben adták át ünnepélyesen. Az épület centenáriumára építészettörténeti tanulmányt és képes albumot magában foglaló, ma is keresett kötetet jelentetett meg annakidején székházáról Veszprém Megye Tanácsa. Ennek jövőre lesz éppen 25. éve. Többekben felvetődött: nem kéne a könyv továbbírt változatát kiadni a Megyeház fennállásának 125. évében?

 

Somfai Balázs

E-mail:: leveltar@veml.hu