Nyomtat   -   www.veml.hu

A Veszprém megyei németek történetének levéltári forrásai
2011-06-30 15:45

„A Veszprém megyei németek levéltári forrásai” című kiállítás az itt élő németek életének változatos dokumentumait mutatja be (300 év gazdag anyagát) a betelepítéstől a kitelepítésig. A kiállítás nagyobb tematikus egységei: betelepítés; uradalmak szolgálatában; 1848; jobbágyfelszabadítás; magyarosítás, Volksbund mozgalom; kitelepítés; német falvak településképe; ház és család; születés, házasság, halál; kálváriák, keresztek, szentek. 

A Veszprém megyei németek levéltári forrásainak bővebb bemutatása teljes terjedelmében olvasható  az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet új kiadványában. A Veszprém megyei forrásismertetést összeállította, és a kiállítást rendezte: Márkusné Vörös Hajnalka.
E-mail:: leveltar@veml.hu