A kéziratos dolgozatok helyismereti bibliográfiájának története

Írta: leveltar
2009.07.13. 11:26
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

A helyismereti bibliográfia a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányokban jelent meg 1972-1998 között. A bibliográfia összeállítója dr. Tóth Dezső veszprémi könyvtáros volt, aki ezt az alkotását felajánlotta a Veszprém Megyei Levéltárnak, hogy honlapján elérhetővé tegye. A bibliográfia utolsó részlete már dr. Csiszár Miklósné szerkesztésében, a fent említett periodika 2000-ben megjelent kötetében látott napvilágot.

            Az eredeti célkitűzés az volt, hogy tájékoztassák az érdeklődőket és a kutatókat kik és milyen témában munkálkodnak Veszprém megye honismereti feltárásán, és hogy ezzel elkerülhetővé tegyék a párhuzamos kutatásokat, valamint a már feltárt anyag hozzáférését biztosítsák.

            Az évköre gyakorlatilag felöleli a XX. században keletkezett megyei kéziratos anyagot, és néhány tétel erejéig átnyúl a XIX. századba is. Anyagát Veszprém megye könyvtárai, közművelődési intézményei, valamint a Dunántúl egyes felsőoktatási intézményei (PE, PTE, NYME kari könyvtárai) által őrzött kéziratos anyagok, főleg dolgozatok teszik ki. Továbbá felhasználta a szerző a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára által őrzött iratanyagot is.

A bibliográfia területi határait Veszprém megyében jelöli meg, amely alatt a tétel évkörének megfelelő mindenkori Veszprém megye értendő, így felveszi a valamikori Enyingi járás (jelenleg Fejér megye), és Keszthelyi járás (jelenleg Zala megye), valamint az 1950-es megyehatár-rendezés óta elcsatolt területeket is.

A felvett anyag zömét egyetemi, főiskolai szakdolgozatok, néprajzi, nyelvjárási, évfordulós és középiskolai pályázatok dolgozatai alkotják (ez utóbbit külön jelöléssel látta el a bibliográfia).

            Az eredeti mű autopszia alapján készült, és 3831 tételt tartalmaz.