A könyvtár története

Írta: leveltar
2009.06.30. 13:35
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

A könyvtár története a vármegyei levéltár mellett létezett könyvgyűjteményig vezethető vissza, erről azonban írott forrást eddig nem találtunk. Amit biztosan állíthatunk, hogy 1959. decemberében újra leltározták az addig már létező könyvtári állományt.
Maga az eredeti vármegyei könyvanyag jogi kézikönyveket tartalmazhatott elsősorban, amelynek nyomait fellelhetjük a jelenlegi állományban is.

 

'Corpus Iuris Hungarici (Nagyszombat, 1741.) - több kézzel írt bejegyzést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a kötet a Veszprém Vármegyei Levéltár tulajdona'


A levéltár első igazgatójának, Takáts Endrének köszönhetően jelentősebb könyvanyaggal bővült az addig alig több, mint száz kötetes könyvtár a Soproni Levéltár duplum példányaiból. Ebben az időben, a '60-as évek elején vették leltárba a vármegyei levéltári eredetű, addig hányódó könyvanyagot is. A szakkönyvtár jelenlegi állományának további értékes részét képezik az 1970-es évek elején a Veszprémi Püspöki Könyvtár többletpéldányaiból vásárolt kötetek, valamint az 1974-ben átvett volt veszprémi kegyesrendi gimnázium tanári könyvtára. Az elmúlt évtizedek során több kisebb-nagyobb személyi hagyaték, adomány, valamint a felszámolt intézményekből bekerült kötetek növelték a könyvtári állományt.
A szakkönyvtár 1983-tól rendelkezik főállású könyvtárossal. S bár mindig gondosan kezelték, de az első önálló könyvtáros dr. Kredics László, valamint Dobi Marianna tevékenysége volt igazán meghatározó a könyvtár eddigi működése során.
A szakkönyvtár a levéltár részeként előbb a Megyeházán, majd a 1979-ben veszprémi Vár volt piarista rendházában működött, 2005-től pedig a levéltár jelenlegi helyén a volt Jutasi Altisztképző épületében nyújtja szolgáltatásait. Ez utóbbi költözés eredményeként egy helyre került a szakkönyvtár minden része és a kutatószolgálat mellett már önálló szolgáltató hellyel is rendelkezik egy folyóirat-olvasó erejéig.Pákozdi Éva Szilvia
könyvtárosIrodalom:
A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtára/ Pákozdi Éva Szilvia = Könyv, könyvtár, könyvtáros 15. (2006) 9. p. 38-43.

Kapcsolódó dokumentumok: