Álláspályázati kiírás levéltáros/segédlevéltáros munkakör betöltésére

Írta: admin
2017.10.02. 14:39
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS


 
Magyar Nemzeti Levéltár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

MNL Veszprém Megyei Levéltára
levéltáros / segédlevéltáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a levéltár nyilvántartó, feldolgozó és gyűjtőterületi munkájában, az állománygyarapodással és állományvédelemmel, kutató- és ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatainak ellátásában, továbbá részt vesz az intézmény közművelődési munkájában, tudományos publikációs tevékenységet folytat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, levétlár vagy történelem szakirány,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Levéltári szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz és motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (8202 Veszprém, Pf.: 705 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/850-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: levéltáros / segédlevéltáros.
vagy

Elektronikus úton Hermann István részére a leveltar.veml@mnl.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.mnl.gov.hu - 2017. szeptember 12.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.