A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században (könyvbemutató)

Írta: admin
2016.04.26. 21:27
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

 
Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár tisztelettel meghívja Önöket Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században (1700–1777) című könyvének bemutatójára a Gizella-napi programok keretében.
A kötetet bemutatja: Dr. Gárdonyi Máté, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanára.
Helyszín és időpont: Szaléziánum, (Veszprém, Vár utca 31.), 2016. május 2. (hétfő) 17 óra.

A reformáció térnyerése és az oszmán hódítás, aminek következtében a veszprémi egyházmegye a 16–17. században a hó­doltság és a Magyar Királyság határvidékére került, magával hozta a katolikus egyházi struktúra szinte teljes eltűnését a püspökségnek a Dunántúl közel felét felölelő területéről. A törökellenes visszafoglaló háborúk sikere, majd a Rákóczi vezette szabadságküzdelem lezárása az 1710-es évektől kez­dődően megteremtette az egyházmegye újjászervezésének feltételeit. Az ezt követő bő fél évszázadban a katolikus egyház újraintézményesült a Dunántúl középső területein. A legfontosabb feladatot a hívek lelkigondozásának és a papság utánpótlásának a biztosítása jelentette. Mindkettőnek elengedhetetlen feltétele volt a plébániák számának növelése, s ezzel együtt az egyházi irányítás hatékony megszervezése.
Jelen kötet ezt a folyamatot követi végig az 1700-as évek kezdetétől egészen 1777-ig, a dunántúli egyházmegyék átszervezéséig. A plébániahálózat változásai mellett bemutatja az egyházmegye irányításában szerepet játszó helynökök, kanonokok és kerületi esperesek szerepét, kiválasztásuk mechanizmusát is. A kötetben foglaltakat archontológiai és topog­ráfiai adattár, valamint térképmellékletek egészítik ki.
A szerző 1977-ben született Pápán. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem és latin szakos diplomát. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, majd a Veszprém Megyei Levéltár munkatársaként tíz éve foglalkozik a veszprémi egyházmegye 18. századi történetével.