Bérlőből polgár (könyvbemutató, Pápa)

Írta: leveltar
2015.02.17. 08:58
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

Tisztelettel hívjuk és várjuk a kedves érdeklődőket 2015. február 26-án 16 órára kollégánk, Jakab Réka könyvének pápai bemutatójára.

Helyszín: MNL VeML Pápai Levéltárának udvari nagyterme
Pápa, Széchenyi u 20. (Bejárat az Anna téri kapu felől)  


A MNL VeML Pápai Levéltárának szervezésében kerül sor 2015. február 26-án 16 órakor munkatársunk, Jakab Réka (PhD) Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748-1848 című könyvének bemutatójára. A kötetet dr. Hudi József a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója mutatja be.

Az újkori magyarországi zsidó közösségek a magánföldesúri birtokokon, elsősorban az uradalmi központokban jöttek létre; életlehetőségeiket, és így lélekszámukat/lélekszámuk növekedését is, földesuruktól szerzett kollektív kiváltságaik, továbbá az uradalmi gazdaságpolitikai érdekek határozták meg. Ezek a közösségek a 19. század közepére egy-egy helyi társadalom meghatározó részévé váltak. A könyv egy dunántúli mezőváros zsidó társadalmának rekonstrukciójára tesz kísérletet, végigkövetve a rendi társadalmon kívül eső zsidóság Pápa városi közösségének helyi társadalmi és gazdasági integrációját egészen az arra meghatározó befolyással bíró földesúri hatalom megszűnéséig.

A címválasztás hangsúlyos utalás Benda Gyula Zsellérből polgár című keszthelyi monográfiájára, amellyel a szerző tiszteletét kívánja kifejezni egykori tanára emléke előtt. A címválasztást az a tény is indokolja, hogy a könyv szintén egy dunántúli kisvárosi miliő azonos korszakának hasonló elemzését adja, azzal az eltérő megközelítéssel együtt, hogy a helyi városi társadalomnak csak egy bizonyos részét emeli ki és elemzi.  


Kapcsolódó dokumentumok:

A rendezvényen készült fotók: