„Nyelvi, kulturális és társadalmi átalakulások mint a migrációs folyamatok következményei. Gesellschaftliche, sprachliche und kulturelle Wandlungen im Zuge von Migrationsprozessen”

Írta: leveltar
2014.09.23. 16:59
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

címmel a Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet, az MNL Veszprém Megyei Levéltára és a barnagi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. szeptember 25-26-án nemzetközi konferenciát rendez. A tanácskozás helyszíne: Veszprém, Wartha Vince u. 1. M épület, Kováts-terem, péntek délután a levéltár díszterme Veszprém, Török Ignác utca 1.

Szeretettel hívjuk és várjuk a tanácskozásra.  


A dunántúli régióban a török uralom utáni betelepítések következtében számos német nyelvsziget jött létre, amelyek a 18. és a 20. század között összefüggő német nyelvterületeket alkottak a Dunántúl északi és déli felében is. 1714-ben a nagybirtokos Zichy család és néhány, a keleti-frank nyelvterületről érkezett német telepes között betelepítési szerződés köttetett, amelynek célja a Balatontól északra fekvő, a középkorban lakott Barnag település újbóli benépesítése volt. Ez a német közösség, amely a régióban az egyik legkorábban létrejött, egészen a 21. századig fennmaradt.

A telepítési okirat létrejöttének 300. évfordulója alkalmából a veszprémi Pannon Egyetem – a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára és a barnagi Német Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve – 2014-ben tudományos tanácskozást rendez, amely nem csak a dunántúli német közösségek magyarországi sorsát kívánja bemutatni, hanem azt is, hogy miként járultak hozzá a betelepült németek a régió társadalmi-kulturális-táji képének változásaihoz.

Elsődleges célunk, hogy a különböző társadalom- és kultúratudományi eredményeket interdiszciplináris keretben integrálva mutassuk be. Ezért a migrációs, akkulturációs és integrációs folyamatok által meghatározott átalakulásokat a történeti tájkutatás, a demográfia, a néprajz, a nyelv- és az irodalomtudomány szemszögéből is megvizsgáljuk, hogy különböző tudományágak eszköztárának felhasználásával járjuk körbe a kisebbség és többség viszonyának alakulását.

Az tanácskozás középpontjában tehát az interkulturális-interetnikus viszonyok közepette lejátszódó demográfiai, szociológiai és kulturális változási folyamatok állnak (beleértve a nyelvi változásokat is).

A tanácskozás a tervek szerint magyar és német nyelven zajlik. A tanácskozás tudományos programját a társszervezők segítségével, kulturális tartalmakkal egészítjük ki, amelyek a dunántúli német közösségek gazdag levéltári forrásaiba, ill. a régió német településeinek építészeti hagyományaiba nyújtanak bepillantást a résztvevőknek.  


Kapcsolódó dokumentumok:

A rendezvényen készült fotók: