Mondolat 200

Írta: leveltar
2013.11.14. 02:52
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

2013 decemberében lesz kétszáz esztendeje, hogy Veszprémben, Számmer Mihály műhelyéből kikerült a magyar nyelvújítás egyik legfontosabb dokumentuma, a Mondolat. A jeles évforduló alkalmából jelenik meg a kötet hasonmás kiadása, Veszprém városa pedig emléktáblát avat a Számmer-nyomda tiszteltére. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 2013. november 29-én tudományos konferenciát szervez az évfordulóhoz kapcsolódóan.  


A nemzeti ébredés korában Veszprém a magyar kulturális élet egyik fellegvára volt. Tudós és világlátott kanonokjai, valamint a hozzájuk kötődő, a megyében élő írók, jogászok és köznemesek sokat tettek többek közt a nemzeti nyelv ügyéért. Pápay Sámuel Veszprémben jelentette meg magyar irodalomtörténetét, Ruszek József kanonok az egyik első magyar nyelvű filozófiatörténetet állította össze, Verseghy Ferenc szerkesztésében itt jelent meg az első magyar nyelvű egyházi folyóirat – a sor még hosszan folytatható.

A Somogyi Gedeon által közrebocsájtott Mondolat megjelenésekor az egész országot lázba hozta. A kötetben megfogalmazott fő gondolat, miszerint csak a megfontolt, józan nyelvújításnak van helye és jövője a nyelvünkben, szatirikus hangnemben, ellenpéldák garmadájának kíséretében került kifejtésre. A könyvecske talán a vártnál is nagyobb vihart kavart, többen a magyar nyelvújítást kísérő „pennaháború” kirobbantó szövegének tartják.

Rendezvényünkön a téma országosan elismert kutatói és a helyi tudományos élet képviselői komplex megközelítésmód alkalmazásával, történeti, irodalomtörténeti, nyelvészeti szempontok figyelembe vételével mutatják be a nyelvújítás korának világát, hangsúlyosan annak egy vidéki, a későbbi irodalomtörténeti kánonná vált irányzattal részben szemben álló központját. A konferencia nem csupán a Mondolat szerepét kívánja értékelni a nyelvújítás folyamatában, hanem arra vállalkozik, hogy bemutassa azt a társadalmi-kulturális közeget, amelyben ez az írás megszülethetett.

A rendezvény végén a regisztrált résztvevők egy-egy példányt kapnak a hasonmás kiadásból. Kérjük, részvételi szándékát jelezze a leveltar@veml.hu e-mail címen vagy a 88/401-422-es telefonszámon.

A konferencia helyszíne: Dubniczay-palota (Veszprém, Vár utca 29.)
Időpont: 2013. november 29. 10.00-16.00  


Kapcsolódó dokumentumok:

A rendezvényen készült hangfelvétel:A rendezvényen készült fotók: