Nemzetpolitika és magyarságtudomány (konferencia)

Írta: leveltar
2012.10.19. 12:12
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

  Nagy érdeklődés mellet zajlott Veszprémben a várbéli Dubniczay-palotában 2012. október 26-27-én a Nemzetpolitika és magyarságtudomány című nemzetközi konferencia, ahol a levéltáros szakma három szekcióban mutatta be a Kárpát-medencei magyarságra vonatkozó legújabb kutatási eredményeit.

Az előadások hang és képanyaga a tovább után!


5. szekció (2012. október 26. 15:20-16:40):
A határos túli magyarságot érintő titkos iratok feltárása
Az utóbbi években mind több, az állambiztonsági iratokra támaszkodó történeti munka jelent meg, azonban a közvélemény csak a botrányos médiahírek kapcsán hall a titkos iratok sorsáról, kutathatóságáról. A történész-levéltáros szakma immár államközi egyezményeknek köszönhetően eddig tabutémának számító történések háttéranyagát, dokumentumait tárta fel. Ezekről a kutatásokról szólnak a szekció előadásai

 6. szekció (2012. október 26. 17:15-18:15):
Egyházi értékeink megőrzése
A Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára és a vajdasági Identitás Kisebbségkutató Műhely mutatja be értékmegőrző munkáját az érdeklődőknek.

 7. szekció (2012. október 27. 9:00-11:10):
Kárpát-medence (határon túl rekedt) magyar levéltári forrásainak feltárása
A magyarországi levéltáros szakma rendszerváltozás utáni legnagyobb vállalkozása, hogy feltárja, összegyűjtse és közkinccsé tegye a Kárpát-medence határon kívül rekedt magyar vonatkozású levéltári forrásainak fond- és állagjegyzékét. A 2002-ben elindult szervező munkát szisztematikus forrásfeltárás követte, amelybe sikerült bevonni a határon túli magyarság legkiválóbb szakembereit. A közzététel szakmailag is nagy kihívást jelentett, hiszen egységes terminológiát és szempontrendszert kellett kidolgozni a hét országban őrzött levéltári anyag megjelentetésére. 2012-re öt ország, 25 levéltárban őrzött, eddig feltáratlan irategyüttesről jelent meg állagokig, sorozatokig lemenő kutatási segédlet és megjelentetésre kész két terület feltárt magyar anyaga. Páratlan forrást tett le ezzel a levéltáros szakma a magyar kutatók asztalára.


Kapcsolódó dokumentumok:

26.-i rendezvényen készült hangfelvétel:27.-i rendezvényen készült hangfelvétel:A rendezvényen készült fotók (10.26):

A rendezvényen készült fotók (10.27):