Tájékoztatás a levéltári adatszolgáltatás rendjének megváltozásáról

Írta: leveltar
2012.02.21. 09:03
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Veszprém Megyei Levéltár költségvetési okokból a továbbiak­ban az adatszolgál­tatással kapcsolatban a következő eljárásrendet követi:

Az ügyfélszolgálati megkeresésekkel kapcsolatos kapcsolattartás és adatszolgáltatást elsősor­ban drótpostán keresztül történik, ezért kérjük, hogy a megkeresésekben minden esetben adják meg ímélcímüket. Amennyiben valamilyen hivatalos eljárás miatt az ügyfelek papíralapú adatszolgáltatást kérnek, a kérelemben hiteltérdemlően igazolják annak szükségességét.


A levéltári adatszolgáltatáshoz kapcsolódó másolatok továbbítására is elektronikus úton kerül sor.

Az ügyviteli célú iratkölcsönzés esetén a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 53. § (6) bekez­dése értelmében a kölcsönzés minden költségét a kölcsönzést kezdeményező szerv viseli. A fenti jogszabályhely értelmében a kölcsönzéshez kapcsolódó szállítási költség, valamint az eredeti levéltári iratanyag ügyviteli célú kölcsönzésének kiváltása érdekében történő másolat­készítés költsége továbbszámlázásra kerül. Az ügyviteli célú iratkölcsönzésnek személyes átvétel esetén nincs szállítási költsége.

Kérem szíves megértésüket!

Veszprém, 2012. február 21.

Hermann István
igazgató