Műhelyvita az irattípus-leírási szabványokról

Írta: leveltar
2011.11.29. 10:00
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

A Veszprém Megyei Levéltár és a Levéltári Szabványügyi Bizottság 2011. november 29-én közösen rendezett műhelyvitát Veszprémben az irattípus-leírási szabványokról. A példás együttműködés eredményeként létrejött rendezvény hátterét és anyagi bázisát Budapest Főváros Levéltára biztosította, a bizottság a szakmai vitára bocsátható anyagok létrejöttét segítette elő hathatósan, a Veszprém Megyei Levéltár pedig helyet adott a konferenciának és a szükséges szervezési feladatokat végezte el.


A Szabványügyi Bizottság 2011 elején kezdte meg munkáját, amelynek célja a hatékony adatcseréhez szükséges magyarországi szabványosítás feltételeinek megteremtése. Első feladatai között volt néhány frekventált irattípus nemzetközi elveken alapuló szabványos leírásának megalkotása. Az év folyamán a bizottság vezetője, Sipos András, a BFL főigazgató-helyettese már két ízben is beszámolt levéltárunk rendezvényein a folyamatban lévő munkákról, először április 14-én Veszprémben az elektronikus nyilvántartásokról tartott levéltár-informatikai rendezvényünkön, majd június 21-én Balatonfüreden az MLE Vándorgyűlésén, az Informatikai Szekcióban megtartott előadásán.

Őszre elkészültek az első szabványos tervezetek. A szabványok alkalmazhatóságának egyik fontos feltétele, hogy minél szélesebb szakmai konszenzuson alapuljanak. Ezért határozta el a bizottság, hogy az anyakönyvek, a térképek és a testületi jegyzőkönyvek tervezeteit egy alkalommal a szakma elé bocsátja megvitatásra. Megjegyzendő, hogy októberben a Fiatal Levéltárosok Egyesülete már szervezett egy konferenciát a témában („Múlt s jövő asztalainál” Magyar Országos Levéltár, 2011. október 19.), ahol a leírási tervezetek előzetes bemutatóját láthattuk és hallhattuk. Nagy örömünkre a műhelyvitának Veszprém adhatott helyet. A nagy számban megjelent vendégek (mintegy 60 fő 11 intézményből) bizonyították, hogy nemcsak a fővárosi székhelyű intézményekben, hanem egy vidéki levéltárban is lehetséges ilyen volumenű rendezvényt tartani.

A nap nyitányaként Sipos András beszélt a bizottság 2011. évi munkájáról. Az előadásban a hazai és a nemzetközi levéltári leíró gyakorlat összehasonlításáról is hallhattunk különös tekintettel a magyarországi segédletkészítési gyakorlatra.

Ezt követően kezdődött a tényleges vita. A mintaleírásokat párhuzamosan két szekcióban mutatták be a készítők. A levéltár kutatótermében az anyakönyvek leírási szabványának tervezetét Nagy Sándor (BFL) ismertette meg a hallgatósággal. A nagy előadóteremben a térképekről Fabó Beátával (BFL) közösen készített szabványról Török Enikő (MOL) beszélt. Az anyakönyvi leírás vitája az ebédszünetig befejeződött. Ellenben a térképek körül több ponton is vita bontakozott ki, így délután folytatódott ennek a szekciónak a munkája. A testületi jegyzőkönyvekről Horváth J. András (BFL) délután tartott előadást.

A szabványok további sorsáról néhány szóban: a műhelyviták eredménye alapján véglegesítendő szöveget a Levéltári Szabványügyi Bizottság a Levéltári Kollégium elé fogja terjeszteni. Majd a Levéltári Kollégium dönthet arról, hogy amennyiben elfogadja az elkészített dokumentumokat, mikor és hogyan adja közre az irattípus-leírásokat. A rendezvényen folytatott eszmecsere is bizonyította, hogy a levéltáros-szakmának szüksége van az iránymutató szabványokra és kívánatos lenne mielőbb a gyakorlatba átültetve látni, hogy miként hasznosul a befektetett tudás, energia és munka.