Pápai Levéltári Nap IV.

Írta: leveltar
2011.09.26. 16:21
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

Múlt pénteken, szeptember 23-án, a várt szép időben került sor a levéltár 2011-es intézményi napjára Pápán. A házi nap párjaként az intézményi napot a levéltár mindkét részlegének dolgozói számára szervezzük, tanulmányi, honismereti és szolidaritáserősítő célzattal.

 


Ahogyan begördültek a Veszprémből indult kocsik és a jó kávé is legördült a torkokon, kezdetét vette a nap szakmai, tanulmányi szakasza, amely a fióklevéltárban április vége óta látható kiállításnak kommentárral történő megtekintését jelentette. Így most már a veszprémi kollégák nagyobb csoportja is tudhatja, hogy milyen sokszínű és érdekes válogatást állítottunk össze a fióklevéltár anyagából a személyes emlék – társadalmi érték gondolatkörében, különös hangsúlyt helyezve egy kisváros polgárságának egyesületi szerveződésére és egy-egy polgárának tehetségére, mint ahogyan pl. a Mógor Tamás heraldikus és címerfestő alkotói műhelyét bemutató tárlók is szemléletesen mutatták.
A megmozdulás patrióta, egyben közművelődési vonatkozású része a főtéren álló róm. kat. plébániatemplomnak, a pápaiak Öreg- vagy Nagytemplomának megtekintése volt. Előbb Zsuppán István ny. gimn. rajztanár beszélt nekünk művészhez illő átéléssel a Nagytemplom történetének egy-egy fontos és kényes időszakáról, úgymint az 1809. évi francia megszállás idején vagy az 1919-es vörös uralom alatt kiállt gyötrelmekről, aztán továbbhaladva,  a Szt. Marciális ókeresztény vértanú ereklyéjét is őrző oldalkápolna, majd a fölötte elhelyezkedő oratórium és benne az Esterházy-panoptikum korhűen beöltöztetett figurái következtek.
A nap legkiemelkedőbb fejleménye a templom keleti tornyának megmászása volt Keresszegi Csaba intézeti rendszergazda szervezésében. Azt, aki megjárta az alig százötvenegynéhány lépcsőfoknyi magasságot – gondoljuk meg, ez a művelet egy tízemeletes betonház felsőbb régióiban lakónak meg se kottyan, mert bármikor részesülhet belőle –, páratlan élmény érte! A toronyból, közvetlenül a két kisebbik harang alól Pazar kilátás nyílik. A láthatáron a Kis-Magyar-Alföld áldott földű, termékeny tája látszott, hegyeinktől koszorúzva; körülöttünk az ezerfelé lejtő háztetők és a lüktető város utcái, házai, köztük hangyányi emberek; oldalt, a másik torony felé a templom tituláris szentjének, Szt. István protomártírnak (tehát nem első királyunknak) hatalmas kőalakja áll, még közelebb az egyik kő díszváza, akkora, hogyha üreges volna, vidámparki hordónak is elegendő lenne; a lábunk alatt meg, helyesebben: a torony lábainál a megújulásra váró főtér talaját sebészként felnyitó régészek árkai, amiben nem a tér életének „feldúlása”, a mélység feltárása a sajnálandó, hanem az, hogy nem terjed ki ez a tér felületének egészére, hiszen még a felére sem. – Úgy 28 méter magasan voltunk, vagyis félúton annak, aki a torony csúcsába tűzött kereszteken akart volna csimpaszkodni, de ilyen kívánság nem hangzott el nyilvánosan.
A harmadik dimenzióba tett kirándulástól eltekintő munkatársaink ezalatt a közeli címer- és fegyvertörténeti kiállítást járták végig, ahol a már említett †Mógor Tamás tanulságos, egyúttal szemet gyönyörködtető címerfestményeit is megtekinthették. De megtudhatták azt is, hogy a partizán az nemcsak a gerillának, hanem egy erősen „emberközpontú” szúrófegyvernek is neve.
A fióklevéltárba visszatérve, végül a jól megérdemelt közös ebéd következett. Hogy a kollégák ne csak élményekkel, hanem jó falatokkal is töltekezzenek. Mint mindig, most is megtettek ezért mindent a pápai munkatársak – a jelek szerint egyértelmű sikerrel.
Az intézményi napnak idén is termett kézzelfogható melléklete, egy kis szöveges-képes összeállítás. Az aktuális háttérinformációkat szolgáltató, néhány lapos füzetkéket, benne ezúttal toronyismereti, vallástörténeti és inszigniológiai [jelvénytani] dolgokkal, állítólag már komoly helyeken is aggódó irigységgel figyelik...
Intézményi napot minden ősszel tart a pápai fióklevéltár, várva minden veszprémi kollégát. Aki most nem jött el, az nehezen pótolható élményekből maradt ki. És egy egész esztendőt kell várakoznia a következő alkalomig.