KÉZIRATOS TÉRKÉPEINK A VILÁGHÁLÓN

Írta: leveltar
2011.01.18. 12:15
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

 Befejeződött a Veszprém Megyei Levéltár 1867 előtt készült kéziratos térképeinek digitalizálása és adatbázisba történő feldolgozása. A térképek és a hozzájuk tartozó adatok elérhetőek honlapunkon, illetve a Magyar Levéltári Portálon:
https://maps.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJISUVSPShNZWd5ZWlIaWVyYXJjaHktMjEpIn0


A Veszprém Megyei Levéltár gazdag és értékes kéziratos térképanyagot őriz. A több mint 700 darabos gyűjteményből 456 törzsszám alatt 487 darab 1867 előtti időszakban készült és olyan ritkaságokat tartalmaz, mint a több tucatnyi II. József-kori Brouillonok az 1781–1791 közötti évekből, a zirci cisztercita rend gazdasági irataihoz tartozó 18. századi birtokperek és a birtokigazgatás céljaira készült színes helyszínrajzok, vagy a 18. század közepén lezajlott határperekhez készült földabroszok.
Külön figyelmet érdemel a 19. század első felében, majd a jobbágyfelszabadítást követően zajlott úrbéri perek mellékleteként készült térképek sorozata, amely a hozzátartozó szöveges anyaggal együtt értékes forrásai a Veszprém megyei települések gazdaság-, helytörténeti- és családkutatóinak, valamint a parasztbirtok 1848 előtti és utáni történeti statisztikai vizsgálatával, továbbá a táj változásaival foglalkozó kutatóknak.
Az 19. század első felében (elsősorban a ciszterci birtokokon) tudományos igénnyel kialakított erdőgazdálkodás lenyomatai az erdészeti térképek sorozata. A 19. század közepétől vezetett telekkönyvi változások helyszínrajzi vázlatait tartalmazzák a telekkönyves térképek.
Ezt az értékes térképanyagot sikerült az NKA Levéltári Szakmai Kollégiumának anyagi támogatásával digitalizálni, amit az Arcanum Adatbázis Kft munkatársa végeztek el 2010-ben. A digitalizált térképek leírását levéltárunk munkatársai (Somfai Balázs, Farcas Minodora és Márkusné Vörös Hajnalka) készítették.