A folyó, ami összeköt

Írta: leveltar
2010.10.01. 11:20
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

Konferencia a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárában, 2010. szeptember 9.

Idén is képviseltette magát levéltárunk az immár több éve megrendezésre kerülő, magyarországi levéltárakat is megszólító vágsellyei konferencián. Az évente új téma köré szerveződő előadássorozatot a levéltár aktuális témához kötődő kiállításának megnyitója szokta zárni, amely kiállítás a tanév során az iskolai csoportok számára tartandó levéltári órák fontos színhelye.  


A vágsellyei levéltárosok és más szlovákiai (elsősorban pozsonyi, nagyszombati, nyitrai) levéltárak munkatársai mellett a konferencián rendszeresen részt vesznek a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár és a Veszprém Megyei Levéltár munkatársai. Tavaly a Baranya Megyei Levéltár, idén pedig a Beregszászi Református Gyűjtemény képviseletével bővült a kör.
A konferencia alaptémáját a városon átfolyó Vág adta, de az elhangzott előadások a folyó- és a víz tematikában igen színes és széles körből merítettek.
    A bevezető előadásban Novák Veronika levéltárigazgató a Vág és a Duna első ismert említéseit, illetve a két folyóhoz kapcsolódó vízgazdálkodás, halászat, közlekedés és kereskedelem korai történetét tekintette át az okleveles források segítségével.
Eva Vrbacova (Szlovák Nemzeti Levéltár) ismertette a szlovák levéltárak vízügyi fondjainak rendszerét. Gál Margit (Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltára) az ármentesítő társulatok megszervezését és működését mutatta be. Rastislav Petrovic műemléki szakember (Nagyszombat) a Vágon működött malmokról tartott előadást. Kész Piroska (Beregszászi Református Gyűjtemény) a kiegyezés és a II. világháború közt a Felső-Tisza vidékén lezajlott vízszabályozási és árvízmentesítő munkálatokat mutatta be. Ölveti Gábor (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) a Berettyó szabályozásában tevékenyen résztvevő Kelemen család tagjainak tevékenységéről beszélt. Borsy Judit (Baranya Megyei Levéltár) a szerzetesrendek feloszlatása nyomában létrehozott Vallásalap pécsváradi közalapítványi uradalmának vízgazdálkodását tekintette át. Levéltárunk igazgatóhelyettese, Márkusné Vörös Hajnalka a veszprémi vár vízellátását biztosító szerkezetet megalkotó Tumler Henrik mérnök tevékenységét mutatta be.
A konferenciát – mint már említettük – egy tartalmas, múzeumi tárgyakkal és eszközökkel szemléletessé tett kiállítás megnyitója és fogadás zárta.


Kapcsolódó dokumentumok:

A rendezvényen készült fotók: