Fondjegyzék

Írta: leveltar
2009.03.26. 11:02
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS
Fondjegyzék:

B e v e z e t ő

IV. Vármegyei törvényhatóság
V. Megyei városok és községek
VI. A közigazgatás területi szakszervei
VII. A jogszolgáltatás területi szervei
VIII. Intézetek és intézmények
IX. Testületek
X. Egyesületek
XI. Gazdasági szervek
XII. Egyházi szervek
XIII. Családok
XIV. Személyek
XV. Gyűjtemények
XVII. Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok
XXI. Vármegyei törvényhatóság
XXII. Megyei városok és községek
XXIII. Tanácsok
XXIV. A közigazgatás területi szakszervei
XXV. A jogszolgáltatás területi szervei
XXVI. Intézetek és intézmények
XXVII. Testületek
XXVIII. Egyesületek
XXIX. Gazdasági szervek
XXX. Szövetkezetek
XXXI. Személyek és Családok
XXXII. Gyűjtemények
XXXIII. Megőrzésre, illetve kezelésre a levéltárba utalt iratok
XXXV. MSZMP-archívum
XXXVI. Megyei önkormányzatok, valamint a főváros és kerületeinek önkormányzatai
XXXVII. Megyei jogú városi, városi és községi önkormányzatokMegjegyzés:
A fondjegyzék mindenekelőtt a levéltár nyilvántartási segédlete, vagyis a fondfőcsoportok és -alcsoportok rendjében szabatosan felsorolja a levéltár állományába felvett minden fondot, állagot. Az adott levéltári anyag rendezettségi állapotától, rendezés alatt állásától, néha örzőhelyétől függően esetenként előfordulhat, hogy egy-egy fond, állag egésze vagy részlete átmenetileg nem kutatható. A levéltár azonban ilyenkor is szolgál tájékoztatással a levéltári anyagról.