A levéltár épületének története

Írta: admin
2009.03.26. 10:12
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS
A Veszprém Megyei Levéltár jelenlegi székházépülete azonos az egykori Magyar Királyi „Kinizsi Pál” Honvéd Altisztképző és -nevelő Intézet 1928-ban emelt impozáns főépületével. A kétszeresen szimmetrikus, csak az udvar felől lépcsőházzal kiegészített épület alaprajza egy 73 x 40 méteres téglalapba írható be. A három emeletes (négy szintes) épület párkánymagassága: 14 méter, gerincmagassága: 21 méter, hasznos alapterülete: hatezer m². Az épület teljes hosszában végigfutó belső folyosóról nyílnak az irodák, a rendezőszobák, a közösségi, műhely- és egyéb célra kialakított helyiségek. Az épület két keresztszárnyában találhatók a levéltári anyag tárolására használt raktárak, ill. a földszinten a kutató- és ügyfélszolgálat helyiségei.
Az épület a monarchiabeli kincstári laktanyaépítészet kései alkotásának tekinthető, főút melletti elhelyezését, egyszerű alaprajzi elrendezését és visszafogott díszítettségét illetően is. Az épület főhomlokzatainak megjelenését „vezérszobrok” teszik hangsúlyossá. Az utcai fronton balról Árpád vezér, jobbról IV. Béla király alakja emelkedik, az udvar felől, ahonnan az épület főbejárata is nyílik, valószínűleg Hunyadi János és Kinizsi Pál szobrát láthatjuk. Az utcai fronton levő két szobor Krasznai Lajos szobrászművész alkotása. A források szűkössége folytán a másik két szobor azonosítása további kutatásokat igényel.


A levéltár vállalja és ápolja a hely katonai múltját. A rend és a fegyelem kötelezettsége, a nemzet szolgálatának hivatása összeköti a honvédelem és a levéltárügy eszméjét. A XX. század magyar történelme fájdalmas bőséggel kínálja a hűség és helytállás, a győztes csaták és vesztett háborúk, hősök és áldozatok példáját. „Memento mori! Gondolj a halálra!” – szól a karthauzi szerzetesrend rövid fohászból lett köszönése, mely aztán az elmúlásra való készület, az emlékezés kötelességére való figyelmeztetés irodalmi megfogalmazásává vált. A „mementó” így a feledés veszélyét is megidéző emlékeztető jelek, műalkotások megnevezése is. A levéltári használat céljára felújított hajdani laktanyaépület hivatalos átadása napján, 2005. augusztus 26-án avatták a levéltár udvarán R. Kiss Lenke veszprémi szobrászművész Memento című bronzszobrát, amely a magyar katona áldozatának állít emléket.
 
 
 
 
A laktanyától a levéltárig. A Jutasi Altisztképző:

 
 
   
 
Építkezés:

 
 
 
Elkészült a levéltár
(Napló 2005. augusztus 25.)

 
Veszprém (TÉ) - Európa egyik legszebb, legkorszerűbb levéltárát adják át pénteken, jelentette ki tegnap Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke sajtótájékoztatóján.
A volt jutasi altisztképző iskola, későbbi szovjet laktanya korszerűen felújított épülete - melyet 54 millió forintért vett meg a megye az egyetemtől 2002-ben - megoldja most mindazokat a gondokat, amelyek a rendszerváltás óta felszaporodott rengeteg irat tárolásával, rendezésével, kutathatóságával kapcsolatban jelentkeztek a levéltár várbeli székhelyén. A háromemeletes épületben több mint hatezer négyzetméternyi alapterületen jelenleg 16 ezer iratfolyóméter anyag tárolására van lehetőség, s a jövőre kialakítandó korszerű pápai fióklevéltárral együtt összesen 22 ezer iratfolyóméter anyagot tudnak majd megfelelően elhelyezni. A legértékesebb irataikat védett, légkondicionált raktárakban tárolhatják ezentúl, tájékoztatta az újságírókat a levéltár igazgatója, Madarász Lajos. A két helyszínű beruházáshoz 1,012 milliárd forintos céltámogatást nyert el a megyei önkormányzat, melyhez 19,3 millió forintot a fenntartó adott hozzá, s mivel a harmadik szint kiépítésére a pályázati összeg nem terjedt ki,
a Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán sikerült a fedezetet biztosítani hozzá. Az új épület végleges és teljes belakása az év végére tolódhat ki, hangzott el.


Méltó helyre költözik
(Napló, 2005. augusztus 27.)

Ünnepélyesen átadták az új levéltárat a hajdani jutasi altisztképzőben
Veszprém (té) - Erős akarat, erős hit minden akadályt legyőz - idézte dr. Földesi Ferenc alezredes a hajdani altisztképző iskola mottóját tegnap, a megújult épület, az új levéltár ünnepélyes átadásán.
Az erős akarat és erős hit eredménye a mai ünnep is, mondta, amelynek eredményeként most újjászületett egy történelmi épület. Pál Béla politikai államtitkár a széles körű összefogást méltatta a beruházásban, amely több mint egymilliárd forintos állami céltámogatással valósult meg. Dióssy László polgármester kedves kötelességének tett eleget, felavatta R. Kiss Lenke Memento című szobrát új helyén, a levéltár udvarán. Az ünnepségen a kultu- rális minisztérium nevében Gorjánác Rádojka főosztályvezető hangsúlyozta: a levéltárak a nemzeti örökség részét képezik, s az állampolgári jogok biztosításában is komoly funkciót töltenek be ma már.
Örömének adott hangot Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke is a beruházás megvalósulásáért, melyhez hosszú út vezetett, majd Pro Comitatu-díjat adott át Molnár Józsefnek, a kulturális minisztérium levéltári osztálya nyugalmazott osztályvezetőjének, aki a céltámogatás útját egyengette, elnöki dicséretben részesítette Varga Kázmért, a megyei levéltár gondnokát, s jutalmat adott át Madarász Lajos levéltárigazgatónak és Csajka Györgynének, a megyei önkormányzat címzetes főtanácsosának. A kivitelező Zalai Általános Építési Rt. is elismeréseket adott át dolgozóinak. Végül az egyházak képviselői megáldották a megszépült épületet.


Kapcsolódó dokumentumok:

A Veszprém Megyei Levéltár épületéről néhány fotó:

Avatás:

Építkezés: