Az adatbázis a Veszprémi Elsővilágháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával valósult meg.

Az adatbázis a levéltárunk őrizetében lévő, a Veszprém város, valamint Kádárta és Gyulafirátót települések irataihoz tartozó első világháborús vonatkozású hadigondozási alapiratok felhasználásával készült, a háborús áldozatok és a hadirokkantak adatait megjelenítve. Használatát útmutató segíti.

A hadigondozási alapiratok az adatbázisban szereplő információknál általában jóval több adatot tartalmaznak az adott hadigondozottról illetve családjáról, így találat esetén a családkutatást folytatók számára ajánlott az eredeti iratot kikérni a levéltár kutatótermében.

 

Az adatbázis eléréséhez, kérem kattintson ide!

 

A bibliográfiát készítette: Dr. Tóth Dezső

Az adatbázist készítette: Juszt Miklós, Pákozdi Éva Szilvia

 

Az eredeti bibliográfia nyomtatott formában a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok lapjain látott napvilágot Az adatbázis anyagát adó dolgozatok fizikailag a megye különböző intézményeiben, és az ország területén található felsőoktatási intézményekben találhatóak meg.

 

A kéziratos dolgozatok helyismereti bibliográfiájának története

Mától elérhető adatbázisunk, amely a Veszprém megyei állami anyakönyvi kerületek változásait mutatja be 1895. október 1-1973. április 15. között. Alapforrásul és kiindulópontul a Veszprém Megyei Tanács VB Igazgatási Osztálya által 200 példányban kiadott (házilag sokszorosított), a "Veszprém megyei állami anyakönyvi kerületek változásainak jegyzéke 1895. október 1-1973. április 15." című kötet szolgált. A kötet 80 év közigazgatási változásait foglalja magában az anyakönyvi kerületeket illetően, valamint tartalmazza a helységek neveit, az esetleges községnévváltozást, azt, hogy milyen évkörből van anyakönyv, az adott kerülethez mely más községek tartoztak, illetve, ha nem volt önálló anyakönyvi kerület, akkor hova tartozott a település.

 Adatbázisunkban kísérletet teszünk arra, hogy Veszprém megye közigazgatási változásait és vezető tisztségviselőit községi szinttől a megyei szintig a modern kor követelményeinek megfelelően mutassuk be. Terveink szerint az 1945. évi állapotból kiindulva szeretnénk eljutni a jelenlegi állapotig mind a közigazgatás szervezeti változásai, mind a megyei archontológia tekintetében. Alapforrásul és kiindulópontul a Veszprém Megyei Levéltár kiadványainak sorában 1982-ben megjelent Fejes Imre „Veszprém megye közigazgatási beosztásai és tanácsi vezetői (1945-)1950-1981” című kötete szolgált.  

A levéltár tervdokumentáció gyűjteményének egy részéről (különböző tervezők, beruházók és építők tervtári dokumentációi, ill. a Veszprémi Állami Építőipari Vállalat tervdokumentációi) készült egyedi feltáró lapok és összesítő jegyzékek. Ezek könnyen kilistázhatók, ha bejelöli a levéltárak közül a "Veszprém" melletti, illetve az adatbázisok közül a "Tervek" melletti négyzetet.

 

2010. március 30. 09:34

A Collectio Diplomatica Hungarica adatbázis tartalmazza a középkori Magyar Királyságra vonatkozó, bárhol őrzött összes dokumentum leírását (jelzet, kibocsátó, keltezés, őrzési hely). Ezek közül könnyedén kilistázhatók a Veszprém Megyei Levéltár őrizetében lévő Mohács előtti oklevelek, ha a Veszprém Megyei Levéltár neve melletti négyzetet bejelöli. A találati lista egyes tételeire rákattintva megtekintheti az oklevél adatait és az oklevélről, illetve a pecsétről készült képet is.

Az adatbázis elérése: https://www.archives.hungaricana.hu/hu/charters/ 

2011. január 18. 12:15

 Befejeződött a Veszprém Megyei Levéltár 1867 előtt készült kéziratos térképeinek digitalizálása és adatbázisba történő feldolgozása. A térképek és a hozzájuk tartozó adatok elérhetőek honlapunkon, illetve a Magyar Levéltári Portálon:
https://maps.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJISUVSPShNZWd5ZWlIaWVyYXJjaHktMjEpIn0

A Házjegyzék akkor készült, amikor a házakat, a korábbi folyamatos számozás helyett, utcánként 1-el kezdődően leszámoztak. A jegyzék tartalmazza a régi és az új házszámokat is. Veszprém város 1849-es poléták szerinti összeírásában szereplő házszámok a „régi” számozásnak felelnek meg. Az 1907-ig eltelt mintegy 60 év alatt a házak számozása Veszprémben nem változott. 

2014. március 18. 14:00

2019. január 21. 16:00

Az adatbázis létrehozása és közzététele Veszprém Megyei Jogú Város támogatásával valósult meg a "Helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések részére 2013." című pályázat keretében.