Nemzetközi kapcsolatok

Sikeres nemzetközi projektnek adott otthont az MNL Nemzetközi Levéltára 2014. március 17. és 21. között. „A diktatúrától a demokráciáig- a széttagolt Európától az egységes Európáig” címmel meghirdetett Comenius-programban öt ország középiskolai diákjai vettek részt. A gesztor a Theodor Fliedner Gimnázium (Düsseldorf - Németország) volt, míg a Lovassy László Gimnázium mellett Nagyszeben (Románia), Dzialdowo (Lengyelország) és Vilnius (Litvánia) egy-egy iskolájából érkeztek diákok. 

2013. december 14. 11:00

2013. december 14-én a Szenci Városi Múzeumban került bemutatásra Az Esterházy család cseszneki ága c. kiadványunk.  

 
 
 
 
2013. október 16. 14:58

Levéltárunk is szerepelt Vágsellyén, 2013. szeptember 6-án.

MEGPECSÉTELT TÖRTÉNELEM címmel rendezett konferenciát a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltára szeptember 6-án. A vágsellyei levéltár, amellyel immár 12 éve állunk szívélyes intézményközi kapcsolatban, minden év szeptemberének első felében nemzetközi konferenciát tart, aktuális és népszerű témában. Az idei alkalommal a Szlovákia területén eredetiben fennmaradt második legrégibb oklevél, az 1113-as keltű második zobori oklevél kiadásának 900. évfordulóját tisztelte meg a levéltár egy felolvasóülés és a hozzá kapcsolódó kiállítás megnyitásával. A rendezvény logóját az oklevél iniciáléjából vették a gondos szervezők.  

2013. október 04. 15:38

Nagy érdeklődés övezte Dunaszerdahelyen Padányi Bíró Márton püspök könyv formában megjelent végrendeletének bemutatását. A Bíró Márton Polgári Társulás és a Csallóközi Múzeum közös szervezésében induló Kastélytörténeti estek első, indító rendezvényén, amelyet a múzeum épületében, az ún. Sárga kastélyban szerveztek, az épület története került terítékre. 

A Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (hivatalos nevén: Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher) 2013. április 20-án Veszprémben tartotta ez évi találkozóját. Programjukban délelőtt a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának meglátogatása szerepelt, amelynek keretében megismerkedhettek a kutatás lehetőségeivel, a magyarországi németek családtörténetének gazdag Veszprém megyei levéltári forrásaival, az intézmény kiadványaival.
Az egyesület tagjai délután előadásokat hallgattak a Laczkó Dezső Múzeum TIOP termében. 

  Nagy érdeklődés mellet zajlott Veszprémben a várbéli Dubniczay-palotában 2012. október 26-27-én a Nemzetpolitika és magyarságtudomány című nemzetközi konferencia, ahol a levéltáros szakma három szekcióban mutatta be a Kárpát-medencei magyarságra vonatkozó legújabb kutatási eredményeit.

Az előadások hang és képanyaga a tovább után!

2011. december 12. 15:03

Osztrák közgyűjteményekben végzett kutatást Szűts István Gergely levéltáros kollégánk. A 2011. október–november havi 2 hónapos bécsi ösztöndíja keretében a herendi porcelángyár történetéről írott tanulmányához gyűjtött levéltári és szakirodalmi adatokat. Kutatási tapasztalatairól szóló beszámolóját a továbbiakban megtalálja...

2011. december 12. 14:49

2011. november 14 és november 18 között nyolc székelyföldi városban mutatták be Nagy Szabolcs és Gottfried Barna „A Székely Hadosztály története” című művét. A nagy sikerű könyvbemutatókon a szerzők ismertették monográfiájuk legfontosabb megállapításait, és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A könyvbemutató körút egyik állomásán, Csíkszeredán Nagy Szabolcs átvehette a Székelyföld folyóirat által adományozott Székelyföld-díjat. Az elismerést a folyóiratban a Székely Hadosztályról közölt tanulmányaival érdemelte ki. Gratulálunk!

2010. november 29. 13:49

Az ICARUS, Közép-Európa levéltárait és kutatóintézeteit összefogó szervezet, 2010. november 23–25. között Bécsben, az Osztrák Nemzeti Levéltárban tartotta meg „Archives On The Web – Levéltárak az Interneten” című konferenciáját. A konferencia első napjának délelőttjén a munkabeszámolók és projekt bemutatók között a Veszprém Megyei Levéltár is lehetőséget kapott a bemutatkozásra. A honlapunkon elhelyezett adatbázisról, Veszprém megye közigazgatási adattáráról Boross István, levéltárunk munkatársa és dr. Juhász Zoltán, a Pannon Egyetem egyetemi docense tartott előadást a nemzetközi szervezet képviselőinek.  

 
 
 

 A gyulafehérvári római katolikus egyházmegye különböző gyűjtőlevéltárainak munkatársai látogattak Veszprémbe szakmai tanulmányút céljából.  

2010. október 01. 11:20

Konferencia a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárában, 2010. szeptember 9.

Idén is képviseltette magát levéltárunk az immár több éve megrendezésre kerülő, magyarországi levéltárakat is megszólító vágsellyei konferencián. Az évente új téma köré szerveződő előadássorozatot a levéltár aktuális témához kötődő kiállításának megnyitója szokta zárni, amely kiállítás a tanév során az iskolai csoportok számára tartandó levéltári órák fontos színhelye.  

Gazdag programmal várja a Veszprém Megyei Levéltár és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága május 7-én pénteken az érdeklődőket az MTA VEAB székházába, ahol „Kézművesörökségünk: a mának szóló múlt” címmel rendezünk konferenciát. A jelenlegi országhatáron túl dolgozó levéltáros és muzeológus kollégákkal együtt tekintjük át, hogy a 21. század eszközeivel miként dolgozzuk fel a Kárpát-medence kézműves örökségének forrásait, hogyan őrizzük meg tárgyi emlékeit, milyen új eredményekre jutottunk az elmúlt időszakban az ipartörténet kutatása terén.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Levéltárunk meghívására 2009. október 5–6-án Szlovákia különböző levéltáraiból 42 levéltáros tartózkodott Veszprémben. A két nap során levéltárlátogatást és szakmai kirándulást szerveztünk részükre.