Értesítjük partnereinket, hogy 2012. február 1-jével megváltozott intézményünk postafiók elérhetősége. Az új postafiókcímünk: Veszprém Megyei Levéltár, 8202 Veszprém, postafiók 705.

Hermann István
igazgató

Tisztelt Kutatóink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasz­tá­sá­nak, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései értel­mében 2012. január 1-jétől a munkahelyeken kizárólag nyílt légterű dohányzóhely kijelölésére van lehetőség. 2012. január 1-jétől a rendelkezés értelmében a földszinti dohányzóhelyiség nem használható, dohányzásra az épületen kívül van lehetőség. A hivatkozott jogszabály 4. § (1) bekezdése értelmében az intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül dohányzóhely nem jelölhető ki, emiatt kérem, hogy az intézmény bejárata előtt ne dohányozzanak!
Kérem megértésüket!

Veszprém, 2011.december 14.

Hermann István
igazgató

„A Veszprém megyei németek levéltári forrásai” című kiállítás az itt élő németek életének változatos dokumentumait mutatja be (300 év gazdag anyagát) a betelepítéstől a kitelepítésig. A kiállítás nagyobb tematikus egységei: betelepítés; uradalmak szolgálatában; 1848; jobbágyfelszabadítás; magyarosítás, Volksbund mozgalom; kitelepítés; német falvak településképe; ház és család; születés, házasság, halál; kálváriák, keresztek, szentek. 

 A levéltár történetét és az itt őrzött gazdag iratanyagot négy helyiségben elhelyezett tablókon és két enteriőrben mutatjuk be. A levéltár előadótermében, amelyben a vármegyei levéltár 1782-ben készült hatalmas méretű szekrénye is elhelyezést nyert, 12 tablón ismertetjük Veszprém vármegye levéltárát és Veszprém megye városainak (Veszprém, Pápa, Devecser, Somlóvásárhely, Palota, Nagyvázsony, Zirc) fennmaradt iratanyagát. 

A színes, képanyaggal gazdagon illusztrált kiadvány a szakma képviselői mellett minden érdeklődő számára be kívánja mutatni a levéltárban folyó szakmai munkát és az itt őrzött iratanyagot. A Levéltárismertető egyben intézményünk levéltártörténeti állandó kiállításának kísérő kiadványa.  

2011. január 18. 12:15

 Befejeződött a Veszprém Megyei Levéltár 1867 előtt készült kéziratos térképeinek digitalizálása és adatbázisba történő feldolgozása. A térképek és a hozzájuk tartozó adatok elérhetőek honlapunkon, illetve a Magyar Levéltári Portálon:
https://maps.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJISUVSPShNZWd5ZWlIaWVyYXJjaHktMjEpIn0

Tájékoztatjuk a Magyarországon lakó magyar állampolgárságú ügyfeleinket, hogy a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. (illetéktörvény) értelmében 2011. január 1-től az ügyfélszolgálati eljárás illetékköteles. Bővebb információ az "Ügyfélszolgálat" menüpont alatt!  

Az NKA Levéltári Kollégiumának támogatásával készült adatbázis Veszprém megyének az 1945–1990 között történt közigazgatási beosztási változásait és a tanácskorszak vezető tisztségviselőinek neveit, tisztségeit és hivatalviselési idejét mutatja be. A közigazgatási adattár folyamatos fejlesztések után most új funkciókkal (digitális térkép, keresőprogram) felvértezve áll az érdeklődők rendelkezésére. 

 A mindenki számára térítésmentesen elérhető adatbázis tartalmazza a Magyar Országos Levéltár több, mint 100 ezer dokumentumot felölelő középkori gyűjteményének teljes anyagát. A Veszprém Megyei Levéltár 2009-ben az elsők között csatlakozott a programhoz, így a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, a Vas és Zala Megyei Levéltárak mellett az általunk őrzött oklevelek is kutathatóvá váltak az adatbázis segítségével. Nem csupán az egyes oklevelek leírásai, hanem azok kiváló minőségű fényképei is megtalálhatók az interneten, jelentősen megkönnyítve ezzel a kutatók munkáját.

2009. november 06. 15:11

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy 2009. december 1-től lehetővé vált az interneten keresztül történő kutatószolgálati beiratkozás az On-line regisztráció a kutatószolgálaton menüpont alatt. Részletes tájékoztatást a regisztrációt követően küldött levelünkben nyújtunk.