2012. január 26. 11:05

A VEHIR veszprémi internetes hírportál hetente jelentkező rovatot indított a Veszprémi Kaleidoszkóp fotóinak bemutatására. 2012. január 12-től minden hét csütörtökén egy-egy új kép bemutatásával Veszprém város múltjába kalauzolja az érdeklődőket az archív fényképek és a hozzákapcsolódó audiokommentárok segítségével.

2012. január 20. 20:59

Az elmúlt évek legszorgalmasabb levéltári kutatóját köszöntöttük a levéltárunk kutatótermében eltöltött 500. kutatónapja alkalmából.

2012. febrár 2-án, csütörtökön 16 órára ismét könyvbemutatóra vártuk a kedves érdeklődőket. Az új év első napjaiban hagyta el a nyomdát levéltárunk legújabb kiadványa, melynek címe: Veszprém megye ötvenhatban. A kötet levéltári forrásokat és egy értékes könyvészeti összeállítást közöl megyénk életéről az 1956-os forradalom idején, kitekintéssel az előzményekre és a forradalom nem kevésbé viharos utóéletére is.

Tisztelt Kutatóink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasz­tá­sá­nak, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései értel­mében 2012. január 1-jétől a munkahelyeken kizárólag nyílt légterű dohányzóhely kijelölésére van lehetőség. 2012. január 1-jétől a rendelkezés értelmében a földszinti dohányzóhelyiség nem használható, dohányzásra az épületen kívül van lehetőség. A hivatkozott jogszabály 4. § (1) bekezdése értelmében az intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül dohányzóhely nem jelölhető ki, emiatt kérem, hogy az intézmény bejárata előtt ne dohányozzanak!
Kérem megértésüket!

Veszprém, 2011.december 14.

Hermann István
igazgató

A Veszprém Megyei Levéltár a jogszabályok és a levéltár rendelkezésére álló személyi és anyagi erőforrások figyelembe vételével az állami anyakönyvek másodpéldányainak kutathatósága tekintetében 2012. január 1-jét követően a következők szerint jár el:

Szabadon, korlátozás nélkül kutathatók a halotti anyakönyvek másodpéldányai, amennyiben keletkezésüktől számítva 30 év eltelt.

A születési és a házassági anyakönyvek esetében a korlátozás nélküli kutatáshoz szüksé­ges lenne az anyakönyvi másodpéldányok kutatásra történő mélyebb előkészítése (az anya­könyvben szereplő személyek halála tényének és idejének megállapítása, valamint védelmi időn belül lévő személyek esetében azok személyes adatainak védelméről történő gondos­kodás). Ehhez a levéltár sem személyi, sem anyagi erőforrásokkal nem rendelkezik. Megfelelő előkészítés híján a levéltár kutatószolgálata az anyakönyvi másodpéldányokat a kutatók számára kiadni nem tudja. Abban az esetben, ha a kutató pontos névvel és pontos (születési vagy házasságkötési) dátummal (év, hó, nap) azonosítja a keresett személyt, s a keresett személy vonatkozásában a Ltv-ben foglalt védelmi idők már lejártak, a levéltár kutatószol­gá­la­tának munkatársai az érintett bejegyzésről írásban adatot szolgáltatnak. Adatszolgáltató lap. Hiányos adatkérést nem áll módunkban teljesíteni, az anyakönyvi másodpéldányokban kutatást nem tudunk folytatni. Az anyakönyvvezetőknél rendelkezésre állnak a betűsoros mutatók, hiányos adataik pontosítását a kutatók az anyakönyvvezetőknél kérhetik.

A levéltár vezetésének álláspontját a kérdéskör jogi szabályozásával kapcsolatban a továbbiakban olvashatja...

2011. december 12. 15:03

Osztrák közgyűjteményekben végzett kutatást Szűts István Gergely levéltáros kollégánk. A 2011. október–november havi 2 hónapos bécsi ösztöndíja keretében a herendi porcelángyár történetéről írott tanulmányához gyűjtött levéltári és szakirodalmi adatokat. Kutatási tapasztalatairól szóló beszámolóját a továbbiakban megtalálja...

2011. december 12. 14:49

2011. november 14 és november 18 között nyolc székelyföldi városban mutatták be Nagy Szabolcs és Gottfried Barna „A Székely Hadosztály története” című művét. A nagy sikerű könyvbemutatókon a szerzők ismertették monográfiájuk legfontosabb megállapításait, és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A könyvbemutató körút egyik állomásán, Csíkszeredán Nagy Szabolcs átvehette a Székelyföld folyóirat által adományozott Székelyföld-díjat. Az elismerést a folyóiratban a Székely Hadosztályról közölt tanulmányaival érdemelte ki. Gratulálunk!

Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Magyar Levéltárosok Egyesülete szervezésében kerül sor 2011. december 12-én a „Levéltárak a nemzeti kultúra és tudomány szolgálatában” című tudományos konferenciára és szakkiállításra a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában (Budapest V. ker., Arany János u. 1.). A rendezvény előadói többek között olyan kérdésekre keresik a választ, mint hogy milyen szerepet tölt be a levéltár és a múzeum a tudományban, hogyan hasznosítja a média a levéltár értékeit, továbbá, hogy a különböző korok és kultúrák kutatását hogyan segítik a levéltári források. A tudományos konferenciát egy szakkiállítás egészíti ki, mely bemutatja a jelentősebb magyarországi levéltári kiadványokat, és lehetővé teszi az egyes levéltárak kulturális tevékenységét bemutató poszterek kihelyezését, filmvetítést, adatbázisok, digitalizált kincsek on-line megtekintését. A rendezvényen lehetőség nyílik az egyes levéltárak munkatársaival történő személyes kapcsolatfelvételre is.

2011. december 01. 09:01

2011. december 8-án, 16 órától tartotta ez évi utolsó rendezvényét a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltára. A délután folyamán bemutattuk Levéltárunk „Helytörténeti tanulmányok. Válogatás a Pápai Levéltári Napok előadásaiból” című kiadványát, valamint megnyílott „Rajzolatok, plánumok” című kiállításunk.

2011. november 16. 12:58

Nagykabátos, kalapos férfi fogja két kislány kezét,  mögötte a Szabadság tér épületei. Egy másik képen  két barátnő kecsesen  a kép  előterében, háttérben a Davidikum, ismét egy másik képen  a jól ismert veszprémi Hősök kapuja előtt, a várfeljárón lefelé ballag egy idős férfi, elmerülve gondolataiban – sokan még felismerhetik, Ő Csomay Kálmán bácsi,  ismert veszprémi (építész) család tagja….Családi fényképalbumok lapjai kinagyítva elevenednek meg július óta a veszprémi utcákon, építkezések mellett, új tartalmat adva a street art – azaz utca-művészet fogalomnak. De találkozhatunk ezekkel a személyes veszprémi fotókkal a könyvtár lépcsőházában is  és november 22.-től a városháza aulájában. Privát-fotók családi fényképalbumok lapjairól.

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Veszprém Megyei Levéltár 2010-ben kötött együttműködést a vállalat történetének feltárására. Ennek a közös munkának első fejezete az Osztrák-Magyar Monarchiába kalauzolja vissza az érdeklődőt. A témaválasztást az indokolta, hogy a gyár akkori tulajdonosa, Farkasházy (Fischer) Jenő éppen 150 évvel ezelőtt született, ez pedig jó lehetőséget kínált arra, hogy személyét és korszakát jobban megismerhessük.
A könyv és a kiállítás az ő személyének és azoknak a munkásoknak állít emléket, akik ebben az időszakban dolgoztak a porcelángyárban.

Gottfried Barna (a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár levéltárosa), illetve Nagy Szabolcs (levéltárunk munkatársa) által közösen készített, a Székely Hadosztály története c. kötetet 2011. november 28-án mutatta be a korszak szakértője, Raffay Ernő történész.

A Veszprém Megyei Levéltár és a Levéltári Szabványügyi Bizottság 2011. november 29-én közösen rendezett műhelyvitát Veszprémben az irattípus-leírási szabványokról. A példás együttműködés eredményeként létrejött rendezvény hátterét és anyagi bázisát Budapest Főváros Levéltára biztosította, a bizottság a szakmai vitára bocsátható anyagok létrejöttét segítette elő hathatósan, a Veszprém Megyei Levéltár pedig helyet adott a konferenciának és a szükséges szervezési feladatokat végezte el.

2011. október 10. 14:08

Várpalota várossá nyilvánításának 60. évfordulója alkalmából 2011. október 20-án tudományos konferenciára került sor a Thury várban. A konferencia előadói a korszak jeles kutatói voltak, akik a szocialista iparváros társadalmi és gazdasági vonatkozásainak bemutatására vállalkoztak, vizsgálva e várostípus kialakulásának politikai és gazdasági hátterét, valamint az új városi társadalom mindennapjait és életlehetőségeit.

A rendezvényem készült hangfelvétel: 
01_OKovacs_Jozsef.mp3
02_Czetz_Balazs.mp3
03_Horvath_Sandor.mp3
04_Sztaho_Eszter_Ildiko.mp3
05_Toth_Eszter_Zsofia.mp3
06_Szuts_Istvan_Gergely.mp3
07_Budai_Laszlo.mp3
2011. szeptember 29. 08:30

A régi Veszprém családi fényképeken
Következő szalon-összejövetelünkön a veszprémi Hét Domb Egyesülettel közösen idén tavasszal elindított családi képgyűjtési programunk, a Veszprémi Kaleidoszkóp eredményeit kívánjuk bemutatni. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 2011. október 9-én megnyíló Szalonban a felhívásunkra érkezett fényképek digitalizált másolatait tekinthetik meg az érdeklődök vetítés és múltidéző beszélgetés keretében. 

Oldalak: << előző 1 2 [3] 4 5 6 7 8 >> következő