Tájékoztatás a levéltári adatszolgáltatás rendjének megváltozásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Veszprém Megyei Levéltár költségvetési okokból a továbbiak­ban az adatszolgál­tatással kapcsolatban a következő eljárásrendet követi:

Az ügyfélszolgálati megkeresésekkel kapcsolatos kapcsolattartás és adatszolgáltatást elsősor­ban drótpostán keresztül történik, ezért kérjük, hogy a megkeresésekben minden esetben adják meg ímélcímüket. Amennyiben valamilyen hivatalos eljárás miatt az ügyfelek papíralapú adatszolgáltatást kérnek, a kérelemben hiteltérdemlően igazolják annak szükségességét.

Ügyfélszolgálat - általános információk

 Tájékoztatjuk a Magyarországon lakó magyar állampolgárságú ügyfeleinket, hogy a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. (illetéktörvény) értelmében 2012. január 1-től  az alábbi illetékek fizetendők:

  • eljárási illeték    3000.- Ft értékű illetékbélyegben
  • hiteles másolat illetéke: oldalanként 200.- Ft, de legkevesebb 2000.- Ft

 Az igazolás illetékmentes:

  • ha a kérelmet benyújtó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. §-a értelmében személyes illetékmentességben részesül,
  • ha a kérelem az illetékekről szóló idézett tv. 33. §-a értelmében tárgyi illetékmentességben részesül.

 Külföldi ügyfeleinkre vonatkozik a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. VII. fejezetének 3. pontja, amely rendelkezik a külföldre történő másolatok küldésének módjáról. A törvény 35. §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a külképviseleti szerv szedi be az illetéket. A levéltár külügyi úton juttatja el a kérelmezőnek az igazolást.

 Igazolást, másolatot a levéltár a felek írásbeli kérésére ad ki. Harmadik személynek csak meghatalmazás ellenében adható ki igazolás. Magánügyfélnek minősülnek az ügyvédek és a közjegyzők is.

 A kérelmező birtokában lévő iratok, az erre való hivatkozás, vagy a fénymásolat becsatolása, illetve az egyéb ismert adatok közlése segíthetik az ügy levéltári intézését.

 Ügyfeleink telefonon, levélben, személyesen és e-mailen fordulhatnak tájékoztatásért ügyfélszolgálatunkhoz:

Veszprém Megyei Levéltár elérhetőségei

A székház címhelye: Veszprém, Török Ignác utca 1.
Postacím: 8202 Veszprém 2, Pf. 705
Központi telefonszám: +36 88 401-422
Telefonok
Web: www.veml.hu
E-mail: leveltar@veml.hu

Ügyfélszolgálat:
E-mail: leveltar@veml.hu

Kedd:9:00 - 15:00
Szerda:9:00 - 15:00
Csütörtök:9:00 - 15:00

Pápai Fióklevéltár elérhetőségei

Címhely: 8500 Pápa, Széchenyi István u. 20.
(Mozgássérültek bejárata az Anna tér felől. Gépjárműparkoló az Anna téri bejárat előtt.)
Postacím: 8500 Pápa, Széchenyi István u. 20.  
Telefon: +36 89 323-920; +36 70 457-7881
E-mail:
papa@veml.hu

Kutatószolgálat és ügyfélszolgálat:

Hétfő:9:00 - 16:00
Kedd:9:00 - 16:00
Szerda:9:00 - 16:00
Csütörtök:9:00 - 16:00

Látogatócsoportokat előzetes megbeszéléssel fogadunk, amelyet 3-4 héttel korábban kérünk kezdeményezni.