Tájékoztatás a levéltári adatszolgáltatás rendjének megváltozásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Veszprém Megyei Levéltár költségvetési okokból a továbbiak­ban az adatszolgál­tatással kapcsolatban a következő eljárásrendet követi:

Az ügyfélszolgálati megkeresésekkel kapcsolatos kapcsolattartás és adatszolgáltatást elsősor­ban drótpostán keresztül történik, ezért kérjük, hogy a megkeresésekben minden esetben adják meg ímélcímüket. Amennyiben valamilyen hivatalos eljárás miatt az ügyfelek papíralapú adatszolgáltatást kérnek, a kérelemben hiteltérdemlően igazolják annak szükségességét.

Ügyfélszolgálat - általános információk

 Tájékoztatjuk a Magyarországon lakó magyar állampolgárságú ügyfeleinket, hogy a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. (illetéktörvény) értelmében 2012. január 1-től  az alábbi illetékek fizetendők:

  • eljárási illeték    3000.- Ft értékű illetékbélyegben
  • hiteles másolat illetéke: oldalanként 200.- Ft, de legkevesebb 2000.- Ft

 Az igazolás illetékmentes:

  • ha a kérelmet benyújtó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. §-a értelmében személyes illetékmentességben részesül,
  • ha a kérelem az illetékekről szóló idézett tv. 33. §-a értelmében tárgyi illetékmentességben részesül.

 Külföldi ügyfeleinkre vonatkozik a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. VII. fejezetének 3. pontja, amely rendelkezik a külföldre történő másolatok küldésének módjáról. A törvény 35. §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a külképviseleti szerv szedi be az illetéket. A levéltár külügyi úton juttatja el a kérelmezőnek az igazolást.

 Igazolást, másolatot a levéltár a felek írásbeli kérésére ad ki. Harmadik személynek csak meghatalmazás ellenében adható ki igazolás. Magánügyfélnek minősülnek az ügyvédek és a közjegyzők is.

 A kérelmező birtokában lévő iratok, az erre való hivatkozás, vagy a fénymásolat becsatolása, illetve az egyéb ismert adatok közlése segíthetik az ügy levéltári intézését.

 Ügyfeleink telefonon, levélben, személyesen és e-mailen fordulhatnak tájékoztatásért ügyfélszolgálatunkhoz:

Veszprém Megyei Levéltár elérhetőségei

A székház címhelye:
8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.
Postacím: 8202 Veszprém 2, Pf. 705
Központi telefonszám: +36 88 401 422
E-mail: leveltar.veml@mnl.gov.hu(link sends e-mail)

Telefonok
Portaszolgálat / Kálazi István és Szecsődi István: +36 70 457 7890
Titkárság / Ember Tímea: +36 70 457 7883
Igazgató / Boross István: +36 70 457 7884
Rendezés / Boross István: +36 70 457 7884
Kutatóterem / Fekete Tamás és Laki István: +36 70 457 7891
Kutatószolgálat / Jakab Réka: +36 70 457 7889
Ügyfélszolgálat / Pozsgai Judit: +36 70 457 7886, +36 70 457 7882
Gyűjtőterület / Tóth Péter: +36 70 457 7880

Kutatószolgálat:
E-mail: kutatoszolgalat.veml@mnl.gov.hu(link sends e-mail)
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: szünnap

Ügyfélszolgálat:
Kedd: 9:00 - 15:00
Szerda: 9:00 - 15:00
Csütörtök: 9:00 - 15:00

Pápai Fióklevéltár elérhetőségei

Pápai Fióklevéltár címhelye:

8500 Pápa, Széchenyi István u. 20. (Mozgássérültek bejárata az Anna tér felől. Gépjárműparkoló az Anna téri bejárat előtt.)
Postacím: 8500 Pápa, Széchenyi István u. 20.
Telefon: +36 89 323 920; +36 70 457 7881
E-mail: papa.veml@mnl.gov.hu(link sends e-mail)

Kutatószolgálat és ügyfélszolgálat:
Hétfő: 9:00 - 16:00
Kedd: 9:00 - 16:00
Szerda: 9:00 - 16:00
Csütörtök: 9:00 - 16:00

Látogatócsoportokat előzetes megbeszéléssel fogadunk, amelyet 3-4 héttel korábban kérünk kezdeményezni.