Kiállításaink

Aktuális | Elmúlt időszakos 

2010. június 08. 15:37

Magyar Királyi Veszprém-Jutasi Honvéd Altisztképző Intézet
1924 – 1944.

Kiállításunkkal a Veszprém Megyei Levéltárnak helyet adó épületet egykor építtető intézmény, a mára közmondásossá vált „jutasi őrmestereket” nevelő Magyar Királyi Veszprém-Jutasi Honvéd Altisztképző Intézet előtt tisztelgünk.
A kiállítás összeállításához dr. Földesi Ferenc azonos című, az altisztképzőről szóló hiánypótló munkáját használtuk. Rajta kívül köszönettel tartozunk dr. Tilki Attilának is. 

„A Veszprém megyei németek levéltári forrásai” című kiállítás az itt élő németek életének változatos dokumentumait mutatja be (300 év gazdag anyagát) a betelepítéstől a kitelepítésig. A kiállítás nagyobb tematikus egységei: betelepítés; uradalmak szolgálatában; 1848; jobbágyfelszabadítás; magyarosítás, Volksbund mozgalom; kitelepítés; német falvak településképe; ház és család; születés, házasság, halál; kálváriák, keresztek, szentek.
A Veszprém megyei németek levéltári forrásainak bővebb bemutatása teljes terjedelmében olvasható  az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet új kiadványában. A Veszprém megyei forrásismertetést összeállította, és a kiállítást rendezte: Márkusné Vörös Hajnalka.
 

2010. április 01. 08:54

A  „Választások Veszprém megyében 1848-1945” című kiállítás igyekszik e közel száz év választástörténetéből olyan forrásokat bemutatni, amelyek bepillantást nyújthatnak a megyében zajlott küzdelmekbe. A kiállított tablókon a választási eredményeket megjelenítő térképek mellett ezért egyedi esetekről, konfliktusokról tudósító leveleket és jegyzőkönyveket is olvashatnak a látogatók.

 A kiállítás 2010. május 6-ig megtekinthető a levéltár földszinti folyosóján.

2009. június 19-én levéltárunkban emlékeztünk meg a veszprémi zsidóság deportálásának 65. évfordulójáról. Rendezvényünkhöz a veszprémi zsidóság múltját bemutató kerekasztal beszélgetés és kiállítás kapcsolódott. A kerekasztal beszélgetés résztvevői voltak: Gy. Lovassy Klára igazgató (Magyar Építőipari Múzeum, Veszprém), Máthé Éva veszprémi hitközségi képviselő, Mezei Zoltán József forgatókönyvíró (Budapest), Jakab Réka levéltáros (Veszprém Megyei Levéltár). A beszélgetés moderátora Márkusné Vörös Hajnalka igazgatóhelyettes (Veszprém Megyei Levéltár) volt.

A kiállítás bemutatta a veszprémi zsidóság legkorábbi dokumentumait, továbbá felvillantott néhány képet a „régi békeidők”-ből, majd az azt szétromboló jogfosztás időszakából. A folyamat jelképe lehet az egykor híresen szép veszprémi zsinagóga megszentségtelenítése, gettóvá alakítása.
Bővebben lásd a Rendezvények menüpont alatt.

     

 

2008. június végén a Székely Hadosztályról szóló nemzetközi konferencia színhely volt levéltárunk. A konferenciához kapcsolódó kamara kiállításunkkal a Székely Hadosztály és a Székely Hadosztály Egyesület működését kívántuk bemutatni, az intézményünkben őrzött, Kratochvil Károly-féle irathagyaték vonatkozó dokumentumai által.
A kiállított dokumentumok egy része az eredeti iratoknak -a két világháború között elkészített (többnyire hiteles)- másolata, a Székely Hadosztály irattárát a román hadsereg elkobozta.
A kiállítás első tárlóiban a Kratochvil Károly által vezetett Erdélyi Katonai Kerületi Parancsnokság, valamint a szintén Kratochvil irányítása alatt működő és előbbi intézménnyel bonyolult alárendeltségi viszonyban álló Székely Hadosztály iratai láthatók. A dokumentumok a Hadosztály 1918. decemberi megalakulásától az 1919. áprilisi fegyverletételéig szolgálnak információkkal, bemutatva hadszíntereket, szervezeti egységeket is.
A következő részben a két világháború között működött, a Székely Hadosztály volt katonái által alapított Székely Hadosztály Egyesületről emlékezünk meg.
Az előadóteremben kifüggesztett tablókon Kratochvil Károlyt ábrázoló fotókat, a tábornok személyével kapcsolatos egyéb dokumentumokat tekinthetnek meg látogatóink.

Az 1635-1653 évkörű hiteleshelyi felvallási jegyzőkönyv levéltárba kerülését a korszakról és a hiteleshelyekről szóló felolvasóüléssel ünnepeltük. Ez alkalomból kamara kiállítást készítettünk, melyen a veszprémi káptalan hiteleshelyi működését mutatjuk be az ott keletkezett irattípusok kiállításával. A hiteleshelyi tevékenység középkori időszakából látható a káptalan legelső oklevele és első pecsétje. A hiteleshelyi működés 1635-ben történt visszaállításának időszakából végrendeleteket, címeres oklevelet, különböző magánjogi ügyleteket tartalmazó okleveleket, valamint a mindezeket tartalmazó jegyzőkönyvet mutatunk be kedves látogatóinknak.
A kiállítás 2008. június 20-ig tekinthető meg Levéltárunk földszinti folyosóján.  

2010. március 30. 11:15

Válogatás a Veszprém Megyei Levéltár családtörténeti vonatkozású forrásaiból

A bemutató ízelítőt ad a családtörténeti, genealógiai kutatások levéltári lehetőségeiből, felvonultatva néhány jellegzetes levéltári forrástípust a Barcza, a Prépost, a Zichy, a Mórocza, a Kluge és más famíliák archiváliái alapján. A Budai-családról szóló tárló a levéltári kutatói munka eredményeit reprezentálja.

A kiállítás 2007. december végéig volt látható.

 

 

Válogatás Mógor Tamás pápai heraldikus címerfestményeiből

A kiállítás a heraldikában és a művészi igényű megjelenítésben is professzionálissá vált autodidakta alkotó legszebb címerfestményei közül mutat be félszázat. A falakon számos régi magyar családnak a címere látható, köztük olyan neves Veszprém megyei famíliáké is, mint az Erdődy, az Esterházy, a Garai, a Noszlopy vagy a Pejacsevics-Mikó.
Az alkotónak további nagyszámú címerfestménye tekinthető meg a 2007 májusában megnyílt CÍMERMÚZEUMBAN Pápán, a Fő térről nyíló Fellner-udvarban. A Címermúzeum hétfő és csütörtök kivételével 10 és 16 (vasárnap 13 és 16) óra között tekinthető meg. Telefonon elérhető: (30) 472-6271.
A kiállítás október 20-ig volt látható.  

Oldalak: << előző 1 [2]